OLEMME PÄIVITTÄNEET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄMME 17.2.2021

Venuun palveluita koskeva Tietosuojakäytäntö

Venuu Oy (y-tunnus 2551601-1, jäljempänä “Venuu”) on rekisterinpitäjänä sitoutunut suojaamaan palvelujensa ja sivustojensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojaperiaatteita. Tämä Tietosuojakäytäntö kuvaa Venuun henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat periaatteet ja sitä sovelletaan Venuun sivustojen kautta ja Venuun palvelun käytön tai muun toiminnan yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn.

Venuun sivustoihin kuuluvat tällä hetkellä venuu.fi, venuu.se ja venuu.com sivustot. Sivustomme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille tai palveluihin, jotka vastaavat omalta osaltaan tietosuojaperiaatteistaan. Tämä Tietosuojakäytäntö ei sovellu tällaisten kolmansien sivustojen tai palveluiden käyttöön.

Mikäli et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti, älä käytä Venuun sivustoja tai palveluja.

Mitä tietoa keräämme?

Venuu voi kerätä käyttäjistään tässä Tietosuojakäytännössä selostettujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä palveluidemme käytön yhteydessä, esimerkiksi lähettäessäsi viestejä Venuun sivuston kautta, jatkaessasi Venuun kautta lähettämäsi kyselyn aloittamaa keskustelua Venuun yhteistyökumppaneiden kanssa, sekä kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme.

Venuu kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja. Tiedot kerätään pääasiassa käyttäjältä itseltään Venuun sivustojen ja palveluiden käytön yhteydessä.

Henkilötietojasi voidaan kerätä myös muualta kuin suoraan sinulta, esimerkiksi kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä kuten Digi- ja väestötietovirastosta ja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Jotta voimme tarjota palveluitamme, Venuu käyttää myös ulkopuolisia tahoja kuten IT-palveluntarjoajia mm. tietojen tallentamiseen ja hallinnointiin. Saatamme myös käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia mm. asiakasseurantaan ja markkinointiin esimerkiksi hyödyntämällä kolmansien osapuolten markkinointityökaluja alla tarkemmin kuvatuin tavoin.

1. Venuulle antamasi tiedot

Saatamme kysyä sinulta eri palvelujen ja sivustojen käytön yhteydessä tietoja, joita voit halutessasi antaa Venuulle. Osa tiedoista voi olla pakollisia palvelun käytön mahdollistamiseksi. Lisäksi käsittelemme myös itse antamiasi tietoja.

Tällaisia tietoja voivat olla esim.:

 • Nimi tai nimimerkki
 • Salasana tai muu yksilöivä tunnus
 • Sähköpostiosoite ja muita yhteystietoja (esim. osoite, puhelinnumero)
 • Asiakaspalautteet
 • Järjestämääsi tapahtumaan liittyvät tiedot
 • Kommunikaatio Venuun yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtumaasi liittyen

Lisäksi voimme kerätä muita yhteystietoja, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen. Voimme kerätä myös ns. demografiatietoja esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot, sekä mieltymyksiäsi, toivomuksiasi ja tietoja antamistasi suostumuksista sekä muita vastaavia tietoja, joita tarvitsemme mm. tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja palvelujemme kohdentamiseen.

Jotkin palvelumme ominaisuudet voivat myös olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi ominaisuudet, joiden avulla käyttäjä julkaisee omia sisältöjään. Tällöin käyttäjä päättää itse, millaisia tietoja hän luovuttaa ja julkaisee.

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Saatamme kerätä sinusta ja Venuun palvelujen käytöstä seuraavia tietoja:

 • Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks. Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö)
 • Asiakasviestinnän tiedot, esim. tiedot linkkien klikkauksista
 • Verkkosivu, jolta on siirrytty Venuun verkkosivulle
 • Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
 • IP-osoite
 • Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto

Vaikka Venuun sivustoja voi useimmiten selailla ilman, että sinun täytyy rekisteröityä tai muuten tunnistautua, selaimesi toimittaa Venuulle tiettyjä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä sisältöjä olet katsonut. Venuun sivustojen, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä voi syntyä myös muuta teknisluonteista tietoa, jota keräämme. Esimerkiksi liittymäsi puhelinnumero, palvelun käyttöajankohta ja muita vastaavia palvelun käyttöä kuvaavia tietoja voi siirtyä Venuulle osana normaalia viestin välitystä. Venuu käyttää sivustoillaan evästeitä ("cookie"), joiden käytöstä annetaan lisätietoja alempana kohdassa "Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö".

3. Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

Keräämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi ja/tai käyttämisiisi palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä muiden palveluiden tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja. Keräämme myös tuotteiden ja palvelujen maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoite ja luottokorttitiedot, sekä luottotietojen tarkastamiseen liittyviä tietoja ja muita vastaavia taloudellisia tietoja. Voimme myös nauhoittaa asiakaspalvelupuheluja ja kerätä muita sinun ja Venuun, sekä sinun ja yhteistyökumppaniemme väliseen kanssakäymiseen liittyvää tietoa.

Miksi käsittelemme henkilötietoja ja millä perusteilla?

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Venuun palvelujen käyttämiseen liittyvä, käyttäjän ja Venuun välisen sopimussuhteen täytäntöönpano ja mahdollistaminen, oikeutettu etu, käyttäjän suostumus tai lakisääteinen velvoite.

Käsittely asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelujen käyttämiseen ja sen ja liiketoiminnan hallintaan sekä niiden markkinointiin ja niistä tiedottamiseen perustuu sopimussuhteeseen tai Venuun oikeutettuun etuun. Oikeutetulla edulla tarkoitetaan rekisterinpitäjän toimintaan olennaisesti liittyvää käsittelyä, jonka käyttäjä voi kohtuudella olettaa kuuluvan sen toimintaan. Tällainen oikeutettu etu voi olla esimerkiksi hyvän asiakassuhteen säilyttäminen, jotta Venuu voi tarjota käyttäjilleen entistä parempaa palvelua ja kehittää palveluitaan tai kun Venuun ja käyttäjän välillä on muu asianmukainen suhde.

Markkinointi ja mainonta, kuten sähköinen suoramarkkinointi henkilökohtaisiin yksityisiin henkilötietoihin perustuu suostumukseen. Suoramarkkinointia voidaan myös harjoittaa ilman suostumusta tilanteissa, joissa laki sen sallii. Markkinointi ja mainonta voi myös tietyissä tapauksissa perustua oikeutettuun etuun (esim. B-2-B-markkinointi tai Venuun järjestämiä tapahtumia koskevat yhteydenotot).

Käsittelemällä henkilötietoja pyrimme myös parantamaan ja varmistamaan palveluidemme turvallisuuden ja väärinkäytösten estämisen sekä selvittämisen. Nämä perustuvat lakisääteiseen velvollisuuteemme.

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.

1. Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja asiakassuhteen ylläpitäminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää kyselyiden ja muiden yhteydenottojen hallinnointiin palvelun käytön mahdollistamiseksi, sopimusten täytäntöönpanoon tai valmisteluun ja muiden vastaavien velvoitteiden mahdollistamiseksi sekä pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen. Henkilötietojasi voidaan kerätä myös käyttäjien tunnistamiseen, tuotteiden ja palvelujen toteuttamiseen, viestien välitykseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan, lain sallimissa rajoissa.

2. Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Venuun tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä sivustojemme käyttämisen seurantaan ja optimointiin. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteittemme ja palvelujemme kohdentamiseen, esimerkiksi voidaksemme näyttää sinulle räätälöityjä sisältöjä. Voimme myös tehdä tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellyttämiä tilastoja ja yhdistää eri tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään tilastollisia ja muita vastaavia tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa.

3. Asiakasviestintä ja markkinointi

Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Venuun ja sen yhteistyökumppanien ja muiden vastaavien toimijoiden tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, uutiskirjetilauksiin, sähköiseen ja muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, esimerkiksi informoidaksemme sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Voimme myös tehdä asiakastyytyväisyyttä koskevia ja vastaavia tutkimuksia.

Teemme lisäksi kohdennettua markkinointia, jonka yhteydessä voimme suorittaa myös käyttäjien profilointia, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia palveluita esimerkiksi aiemman käyttäytymisesi tai asiakastietoihin tallennettujen tietojen perusteella. Käyttämiemme muiden osapuolten palveluista ks. kohta “Kolmansien osapuolten palvelut”.

Alaikäisiä koskevien tietojen käsittely

Koska emme voi todentaa käyttäjien ikää, myös alle 18-vuotiaita koskevia tietoja saattaa päätyä rekisteriimme, vaikka emme näitä tarkoituksella kerääkään.

Luovutammeko henkilötietoja?

Venuu ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi muuten kuin tässä Tietosuojakäytännössä mainituissa tilanteissa.

1. Yhteistyökumppanit ja kolmannet osapuolet

Lähettäessäsi kyselyn Venuun kautta siirrämme antamasi henkilötiedot yhteistyökumppaneillemme eli tiloille ja muille Venuun palveluntarjoajille tai kumppaneille palvelun käytön ja kommunikaation sekä muun yhteistyön mahdollistamiseksi yhteistyökumppaneidemme kanssa. Luovutamme tiedot vain niille yhteistyökumppaneille, joille olet kohdistanut kyselysi. Pyydämme sinua tutustumaan huolellisesti kyseisten yhteistyökumppanien omiin tietosuojakäytäntöihin. Käytämme myös kolmansien osapuolten palveluita esim. analysointitarkoituksiin. Ks. tarkemmin kohta “Kolmansien osapuolten palvelut” alla.

2. Alihankkijat

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Venuun alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä Tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

3. Kansainväliset tietojen siirrot

Venuu pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietosi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Venuun palveluja saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Venuu huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muutenkin siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

4. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan, esimerkiksi viranomaisen esittämän vaatimuksen perusteella.

5. Yritysjärjestelyt ja konserni

Mikäli Venuu on osallisena yritysjärjestelyssä, kuten liiketoimintansa tai sen osan myynnissä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle. Venuu voi myös luovuttaa tietoja konserninsa sisällä toisille konserniyhtiöille.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Käyttäjä sitoutuu olemaan toimittamatta Venuulle virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

Jotkin Venuun palvelut tai niiden osat voivat mahdollistaa sen, että käyttäjä hallinnoi ja pitää ajan tasalla itse omia henkilötietojaan.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kaikkeen henkilötietojen luovuttamiseen liittyy riskejä eikä mikään tekniikka tai prosessi ole täysin turvallinen. Venuu pyrkii käyttämään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista ja muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan, ottaen huomioon tietojen luonteen, tekniset mahdollisuudet tietojen suojaamiseen, tietoihin kohdistuvan uhkan sekä tietojen suojaamisen kustannukset.

Tällaisia keinoja voivat olla mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, kulunvalvonta, rajoitettu käyttöoikeuksien myöntäminen ja käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden ohjeistaminen, alihankkijoiden huolellinen valinta sekä sopimuksellisten ja muiden vastaavien keinojen käyttö. Käytämme standardien mukaisia tekniikoita liiketapahtumiemme luottamuksellisuuden turvaamiseksi.

Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö

Venuu voi käyttää sivustoillaan evästeitä eli "cookieta". Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään päätelaitteeseesi sivustoltamme, ja joiden avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä päätelaitetta koskevia tietoja, esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, päätelaitteen käyttöjärjestelmän tietoja, selaimen tyyppi ja tieto siitä, miltä sivustolta käyttäjä on tulossa Venuun -sivustoille. Evästeiden käyttö mahdollistaa käyttäjille tiettyjä palveluja: esimerkiksi käyttäjän täytyy syöttää salasanansa vain kerran istunnon aikana tai käyttäjän ei tarvitse täyttää ostoskoriaan uudestaan, jos ostotapahtuma jostain syystä keskeytyy. Evästeitä käytetään myös sivustomme liikenteen analysointiin, palvelujemme kehittämiseksi, käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi sekä markkinointitarkoituksiin kuten kohdennettuun markkinointiin.

Voimme käyttää myös ns. web beaconeja joidenkin sivustojemme yhteydessä. Emme käytä web beaconeja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan vain sivustojemme kehittämiseen. Web beaconit ovat tyypillisesti sivustolle sijoitettavia graafisia kuvia, joiden avulla voidaan kerätä tietoja sivuston käytöstä. Tyypillisesti web beaconit eivät tuota muuta informaatiota, kuin mitä käyttäjän selain toimittaa palveluntarjoajalle osana palvelujen käyttöä. Niiden avulla voidaan myös analysoida evästeitä. Jos evästeiden käyttö on estetty, web beacon ei voi seurata käyttäjän toimintaa, mutta voi edelleen kerätä selaimesi tuottamaa tietoa.

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat tulla informoiduksi niistä, voit muuttaa selaimesi asetuksia vastaavasti, mikäli selaimesi tämän mahdollistaa. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi. Joidenkin palveluntarjoajien sivustot, joihin Venuun sivustolla on linkki, voivat myös käyttää evästeitä tai web beaconeja. Venuulla ei ole pääsyä tai kontrollia tällaisiin evästeisiin.

Kolmansien osapuolten palvelut

Venuu käyttää kolmansien osapuolten verkkoanalyysi- ja seurantatyökaluja ja muita menetelmiä, ml. automaattisia tiedonkeruutyökaluja esimerkiksi kerätäksemme tietoa käyttäytymisestäsi Venuun sivustoilla ja vuorovaikutuksestasi kanssamme. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi käyttämämme verkkotyökalut, Google Analytics, Google Ads, Mixpanel, Facebook Business Manager ja Microsoft Ads. Kerättyjä tietoja käytetään pääsääntöisesti tilastointi-, seuranta-, analysointi-, kohderyhmä- ja markkinointitarkoituksiin sekä palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös nk. profilointiin.

Nämä kolmansien osapuolten palvelut hyödyntävät evästeitä ja/tai web beaconeja käyttäjien ja heidän käyttäytymisensä analysoimiseksi ja mainonnan kohdentamiseksi myös Venuun ulkopuolisilla sivustoilla. Lisäksi ne saattavat hyödyntää myös muita henkilötietoja esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Käytämme myös kolmansien osapuolten palveluita markkinointi- ja muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi ulkopuolisia sähköpostipalveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja omien käytäntöjensä mukaisesti.

Saatamme myös hyödyntää kolmansien osapuolten tarjoamia nk. push-notifikaatiota, joilla käyttäjille lähetetään notifikaatioita ja muistutuksia käyttämällesi laitteelle ja selaimelle, edellyttäen, että olet antanut hyväksyntäsi näiden notifikaatioiden vastaanottamiselle. Voit hallinnoida push-notifikaatioita ko. palveluntarjoajan tai laitteesi asetusten kautta.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi kohtuullisen ajan kuluessa.

Huomioithan, että jotkut Venuun palvelut saattavat sisältää julkisia, vuorovaikutteisia ja viestinnällisiä ominaisuuksia, kuten kommentti- ja arvosteluosioita tai keskustelupalstoja, jolloin tuottamasi sisältö voi jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun olet lopettanut rekisteröimäsi käyttäjätunnuksen tai kun käyttäjä- tai asiakassuhde päättyy.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia, joita käsittelemme tarkemmin alla. Jos haluat hyödyntää oikeuksiasi, voit olla meihin yhteydessä tämän Tietosuojakäytännön lopussa olevien yhteystietojen kautta. Sinulla on, lain sallimissa puitteissa, oikeus:

 • päästä käsiksi henkilötietoihisi ja tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet
 • vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista
 • pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyin edellytyksin
 • tulla unohdetuksi ja saada henkilötietosi poistetuksi edellyttäen, että ko. tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutettuun etuun perustuen
 • pyytää henkilötietojesi siirtämistä

Huomaathan, että meillä voi tietyissä tilanteissa olla lakiin perustuvia velvoitteita tai niihin perustuva oikeus huomattavan painavan syyn muodossa henkilötietojen käsittelemiseksi tai säilyttämiseksi (esim. oikeutettu etu, joka syrjäyttää rekisteröidyn intressit). Lisäksi, mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen liittyen, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa.

Voit myös, silloin kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, peruuttaa suostumuksesi ja siten kieltää Venuuta käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja esim. sähköiseen suoramainontaan. Voit peruuttaa suostumuksesi ottamalla meihin yhteyttä alla mainittujen yhteystietojen kautta tai, kun kyse on uutiskirjeestämme, peruuttamalla uutiskirje “Unsubscribe”-kohdan kautta.

Voit myös erikseen aina kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin sekä profiloinnin.

Toistuvista tietopyynnöistä saatamme joutua pyytämään kohtuullisen korvauksen kulujen kattamiseksi.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Venuu kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön ilman etukäteisilmoitusta. Jos tätä Tietosuojakäytäntöä muutetaan olennaisesti, Venuu ilmoittaa asiasta tämän Tietosuojakäytännön alussa tai muutoin sivustollaan. Suosittelemme tutustumaan tähän Tietosuojakäytäntöön säännöllisesti.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Venuu Oy, osoitteessa Pieni Roobertinkatu 11 A 6, 00130 Helsinki.

Henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@venuu.fi.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.