Niko & Makke Leppänen

Leppäsen veljekset Niko ja Makke ovat ammattivalmentajia ja Suomen johtavia asiantuntijoita itseluottamuksen, asenteen ja mindsetin osa-alueilla. Heillä on yli 30 vuoden yhteinen kokemus valmentamisesta. Veljekset yhdistävät luennoissaan tieteellistä tutkimustietoa käytännön valmennusesimerkkeihin sekä elämänsä tarinoihin. Heidän puheensa tuo virtaa sekä inspiraatiota tiimeihin ja yhteisöihin. Veljekset ovat erinomainen lisä esim. työyhteisön kehittämis- ja virkistyspäiville. Heidän näkökulmansa on havainnollistava ja päämääränä on auttaa kuulijoita oivaltamaan omakohtaisesti käsitellyt asiat.

Veljekset tulevat puhumaan yhdessä tai erikseen, paikanpäällä tai etänä, pienelle tai isolle yleisölle, vuorovaikutteisesti tai luentomaisesti. Puheiden teemat kohdennetaan aina vastaanottavalle yleisölle sopiviksi. Suosituimpia yleisteemoja ovat olleet (i) Terveen ja kestävän itseluottamuksen rakentaminen, (ii), huippusuorituksen ja onnistumisten psykologia, (iii) Kasvun mindsetin perusteet ja soveltaminen, (iv) Asenteen ja mindsetin johtaminen tiimissä/työyhteisössä (v) Toimivan vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen (vi) Yhteisluottamuksen ja tiimihengen rakentaminen.

NIKO LEPPÄNEN: Niko (BA, KK) on ”gradua vaille valmis ”kasvatustieteiden maisteri ja sertifioitu mentaalivalmentaja. Hän on valmentajana auttanut nuoria urheilijoita, esiintyjiä ja muita eteenpäin pyrkijöitä löytämään oman luontaisen itseluottamuksensa. Vastoinkäymisten värittämästä elämästään huolimatta Niko tekee elämässään epäröimättä niitä asioita, joita rakastaa. Siksi hän ei ole vain puhuva pää, vaan ilmentää omakohtaisesti luontaista itseluottamusta ja kasvun mindsetia. Hänen harrastuksiinsa kuuluu para-sulkapallo ja stand-up komedian tekeminen.

MAKKE LEPPÄNEN: Makke Leppänen (PsM, MBA) on Suomen johtavia asiantuntijoita valmentavan psykologian alalla. Hän on ihmisten motivoinnin ja organisaation mindsetin ja asenteen johtamisen asiantuntija. Viidentoista vuoden aikana Makke on kerännyt kokemusta esimiestyön arjesta sekä tiimien ja työyhteisöjen valmentamisesta. Häntä on on kiitelty hyvänä uusien näkökulmien herättelijänä ja yhteisen oppimisen vauhdittajana. Hänen teemojaan organisaatioissa ovat, mm. organisaation ja yksilön mindset ja voittajakulttuuri, asenteen johtaminen, johtajan ja asiantuntijan mentaalivalmennus, psykologinen pääoma ja sen johtaminen.

”Kutsuimme Nikon ja Maken puhumaan yrityksemme kesäpäiville itseluottamuksesta. Heidän puheenvuoronsa oli täydellinen aloitus juuri lomien jälkeen ja vieraamme kommentoivat, että siitä sai taas hyvin virtaa omaan tekemiseen. Maanläheisinä kaveruksina Niko ja Makke puhuivat tärkeästä asiasta ymmärrettävästi ja ajatuksia herättävästi. Erinomainen puheenvuoro!”
— Mia Forsman, kehittämisasiantuntija myynti ja markkinointi, Puustelli Group Oy
Puhuja
ItseluottamusMotivaatioSuorituskykyMindsetValmennusPuhetilaisuudet
Plats:
Helsinki
Serviceområde:
Hela Finland
PUHETILAISUUDET

Kaksikko tulee mielellään puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin. He tekevät sekä lyhyitä tietoiskuesityksiä että pidempiä "keynote" puheita. Puheiden teemat ja aiheet yksilöidään aina tapahtumaa ja yleisöä varten.

Suosituimpia aiheitamme ovat (i) Terveen ja kestävän itseluottamuksen rakentaminen, (ii), huippusuorituksen psykologia, (iii) Kasvun mindsetin perusteet ja soveltaminen, (iv) tasapainoisen (urheilija)elämän kulmakivet.


JOUKKUE- JA RYHMÄVALMENNUKSET

Veljekset tarjoavat myös mentaalivalmennusta ryhmille, kuten joukkueille, tiimeille tai organisaatioille.

Valmennukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Valmennuksen kesto vaihtelee yksittäisistä puolen päivän tai päivän workshopeista säännöllisesti (esim. kerran kuukaudessa) toistuviin valmennuskertoihin.

Ryhmävalmennuksiin sisältyy aina perusteellinen kartoitus sekä sen pohjalta tehtävä kehityssuunnitelma.


YKSILÖVALMENNUS

Mahdollisuus henkilökohtaiseen mentaalivalmennukseen Niko Leppäsen kanssa. Yksityisvalmennuksen tarkoituksena on auttaa kehittämään asiakkaan itsetuntemusta, itseluottamusta ja mentaalista suorituskykyä sekä tarjota kuunteleva korva ja tuki omalle matkalle. Kysy lisää!


Kunkin valmennuksen tai puhetilaisuuden hinnoittelu määräytyy tapauskohtaisesti toivotun kokonaisuuden mukaan. Laita siis viestiä ja kerro toiveistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus!

Förfrågningar och bokningar

Event information

Kontaktinformation

Genom att skicka en förfrågan så accepterar du villkoren i
Användaravtalet och Integritetspolicyn.
3P-Akatemia / Itseluottamus.com